Blog

Web Tasarım

30 Ocak 2012 Web Tasarım Comments Off on Web Tasarım

Firmalar için çeşitli fırsatlar sunan ve bu fırsatların iyi değerlendirilememesi halinde firmaların bazı maddi kayıplara uğramasına neden olan internet; sosyal hayatın ve ticari hayatın içinde bulunan, insanlar için artık vazgeçilmez bir iletişim aracı haline gelmiştir. Hatta sosyal ağlar gibi unsurlarıyla bir ihtiyaçtan fazlası olmuş, bir yaşam tarzı haline gelmiştir. İnsanlar artık alışverişlerini, seyahat planlarını ve benzeri planları internet üzerinden yapmakta, arkadaşlarıyla bu mecra aracılığıyla iletişim halinde kalmaktadır.

Sosyal hayatla birlikte ticari hayattaki faaliyetler de zaman geçtikçe sanal âleme taşınmaktadır. Hızlı şekilde büyüyen fırsat siteleri bunun iyi bir örneğidir. Bu hızlı geçişte önemli etkilerden biri kuşkusuz Y kuşağı olarak adlandırılan kuşaktır. Bu kuşağın çocukluk evresi bitip genç ve yetişkin haline gelen bireyleri, birer tüketici olarak kendi yaşam tarzlarına uygun hareket etmekte ve geleneksel ticari hayatın yerine internet üzerinden ticari faaliyetlerini yürütmektedir.

Ticari hayattaki bu değişimler sonucu, firmalar için web siteleri daha önemli hale gelmiş ve artık bu mecrada sadece bulunulması yeterli olmamaya başlamıştır. Artık firmalar için web siteleri; kurumsal kimliğin müşterilerine yansıtılmasında, müşterilerle ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesinde, yeni müşterilerin kazanılmasında, kar ve satışların artırılmasında önemli bir araç haline gelmiştir. Ayrıca yeni yasal düzenlemelerle birlikte devlet tarafından firmalara web siteleri ile ilgili bazı yaptırımlar getirilmiş ve bu mecrada bulunmak bir zorunluluk haline gelmiştir.

Sunduğu fırsatlar, yasal zorunluluklar ve benzeri nedenler dolayısıyla firmalar için web sitelerinin önemini artırmıştır. Firmanın ihtiyaçlarına uygun, rakiplerine karşı avantaj sağlayacak ve müşterileri cezp edecek tasarımların uygulanması ve geliştirilmesi konusunda özgün çözümler sunan Artist Web&Grafik; firmanızın kimliğini doğru lanse edecek, müşterilerinizle ilişkilerinizin geliştirilmesinde katkısı olacak, rakiplerinizle aranızda fark yaratacak web tasarım hizmetleri sunmaktadır